Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen,
Välkommen till Bålsta Gymnastikklubb!

Vi står för glädje, gemenskap och hög kvalité!

Klubben startades redan 1936 och har utvecklats till att nu omfatta motionsverksamhet, barngymnastik, truppgymnastik, parkour och trampolin.

Vi har verksamhet både i Bålsta och Skokloster. 

Vill du bli medlem i Bålsta GK? Klicka då här!
Motion - Ändring av pass:
2019-11-12 21:30
DansParty på onsdag 20/11 är ändrat till ett Cirkel-pass med Åsa-Li!

( DansParty-passet utgår resterande onsdagar denna termin...)
BGK nya styrelse
2019-11-05 08:49

Nu finns information om vem som sitter i BGK nya styrelse 2019/2020 under fliken Om klubben. Där finner du oxå hur du kommer i kontakt med styrelse samt kanslist.


 

BGK Motion söker ledare
2019-10-16 22:05
 
Vi söker kassör till BGK:s styrelse!
2019-10-11 09:54
Det drar ihop sig till BGK:s årsmöte den 21 oktober och valberedningen jobbar på för fullt. Vi söker nu en styrelseledamot som kan ta rollen som kassör i BGK och vi vill gärna få tips från er ledare, föräldrar och medlemmar på personer som vi skulle kunna nominera för detta. BGK är en av Håbos största och äldsta föreningar. Vår goda ekonomi har ett oss möjligheten att ha bokföring och bokslut samt viss föreningsadministration utlagd på konsultuppdrag. Det innebär att rollen som kassör till stor del handlar om att vara rapporterande till styrelsen, att bistå vår konsult runt bokslut och budgetarbete samt att delta som en av de övriga ledamöterna i styrelsens övriga arbete.

Styrelsen har ca 4-5 möten per termin samt en årlig planeringskonferens. Och så är det roligt och utvecklande också!  BGK:s ledamöter är 7 till antalet (samt 2 suppleanter) och samtliga har ett symboliskt arvode för styrelsearbetet.

Är du intresserad eller vet någon du kan tipsa? Hör av dig till Lotta Lindblom, sammankallande i valberedningen på 0709-828040 eller via e-post lindblomcharlotte@gmail.com.

Hälsningar Lotta och Agneta
Kallelse till årsmöte 21/10
2019-09-30 17:11

Dagordning Årsmöte Bålsta Gymnastikklubb 2019

Måndag 21 oktober 2019

1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av höjda Motionsledararvoden.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 

13. Ändring av stadgar.

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
c) val av två suppleanter för en tid av 1 år 
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta  
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 
f) ev beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 

16. Övriga frågor.

17. Mötet avslutas.


Nyheter från våra grupper
Trupp Pojkar Action, 14/05 17:13 
Trupp Orange, 14/05 17:12 
Trupp Svart, 13/05 23:22 
Trupp Turkos, 30/04 07:39 
Trupp Orange, 20/03 13:15