Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vår verksamhet
Vår organisationskarta vi kallar "trädet"


I Bålsta Gymnastikklubb är alla från 2 års ålder välkomna, vi har något för alla!

Vår verksamhet finns i Bålsta och Skokloster.

 

Vår verksamhet bygger på Svenska Gymnastikförbundets modell- "rörelse hela livet". Du kan läsa mer om modellen här
Beskrivningen nedan är en förklaring av modellen


Föräldrar-Barngrupper - 2-3 år

Mamma eller pappa är med aktivt och ombytt med sitt barn. 

Vår föräldrar-barnverksamhet faller under modellens första stadie ”aktiv start”. 

 

I föräldrar-barngrupper tränar barnen i 45 min/v i Lilla Futurum. Pojkar och flickor tränar tillsammans. 

Max antal per grupp är 15 gymnaster. 

 

Barngymnastik- 4-6 år

Barngrupperna delas in i åldrarna 4år, 5år och 6år. 

Vår barnverksamhet faller under modellens andra (lekande gymnastik) och tredje stadie (lärande gymnastik). 

 

I våra barngrupper tränar barnen 1h/v i Lilla Futurum. Pojkar och flickor tränar tillsammans.

Max antal per grupp är 25 gymnaster. 

 

BAS-grupper

Basgrupp (1-3) - ca 6-10 år

BAS 1 faller under modellens fjärde stadie "träna på att träna". 

BAS 2 och BAS 3 faller under modellens femte stadie "träna och tävla". 

 

BAS 1 tränar 1,5h/v i Västerängen. Pojkar och flickor tränar tillsammans. 

BAS 2 tränar 3,5h/v fördelat på 2 träningsdagar i Västerängen. Pojkar och flickor tränar var och en för sig. 

BAS 2 Pojk tränar 3,5h/v fördelat på 2 träningsdagar i Västerängen. 1ggr/v inriktning mot gymnastik och 1ggr/v inriktning mot parkour.

BAS 3 tränar 4h/v fördelat på 2 träningsdagar i Västerängen. Pojkar och flickor tränar var och en för sig. 

BAS 3 Pojk tränar 4h/v fördelat på 2 träningsdagar i Västerängen. 1ggr/v inriktning mot gymnastik och 1ggr/v inriktning mot parkour.

Max antal per grupp är 30 gymnaster.

 

Truppgymnastik 

Förberedande trupp- från ca 10 års ålder

Trupp- från 13 år och uppåt

Våra trupper faller under modellens femte (träna och tävla) och sjätte stadie (träna för att tävla).

 

Förberedande trupp- här bildar grupperna färger (lagnamn).

Förberedande Basic och Förberedande avancerad tränar 4h/v fördelat på två träningsdagar i Västerängen. Pojkar och flickor tränar var och en för sig. 

 

Basic övar på grundläggande gymnastiska övningar och Avancerad på mer avancerad gymnastik. Allt beror på utvecklingen hos gymnasten. Mottot är att varje gymnast ska ges möjligheten att tävla och träna på sin nivå.

 

Trupp- här får gymnasterna börja tävla på nationell nivå. 

I detta block tävlar och tränar gymnasterna på olika nivåer som baseras på gymnastikförbundets tävlingsbestämmelser. Gymnasterna tränar minimum 4h/v fördelat på minimum 2 träningsdagar i Västerängen. 

 

Tävlingsreglementet är uppdelat i nivåer 1-8. Läs mer info här

 

Gympa för alla 

En grupp som möter varje barn på sin egen nivå. Faller under modellens sjunde stadie "träna för ett aktivt liv". 

 

Parkour 

Från det år barnet fyller 10 år

Vår Parkourverksamhet ingår i modellens sjunde stadie "träna för ett aktivt liv". 

 

Möjlighet att börja på parkour från kön. Pojkar som tränat gymnastik får möjlighet att välja parkour eller att fortsätta med gymnastik vid 10 års ålder. Utövarna tränar minimum 1h/v i Västerängen. Antalet timmar baseras på utövarnas kunskapsnivå.

 

Motion inkl vatten-, senior- och sittgympa

Motion faller under modellens sjunde stadie "träna för ett aktivt liv". 

 

Läs mer om våra verksamheter via toppmenyn. 

 

VÄLKOMNA till Bålsta Gymnastikklubb!